Prostat kanseri ve Nöroendokrin tümörlerde Ga-68 ile moleküler görüntüleme Onkolojide Teranostik Yaklaşımlar Sempozyumu Neolife Tıp Merkezi birlikteliğiyle 04 Mayıs 2017 tarihinde Poınt Hotel Barabaros’ta yoğun bir katılım ile gerçekleşti.