5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Hilton Otel Ankara da Üroonkoloji Derneği ‘nin ASCO ile birlikte düzenlediği “Genitoüriner Kanserler” konulu toplantı Vakfımız sponsorluğunda gerçekleşti.