Mesane Kanseri

Kapsam

Bu bölümde “Mesane Kanseri” ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Bu bağlamda aşağıdaki bölümler ele alınmıştır:

 • Mesane
 • Mesane kanseri riskleri ve nedenleri
 • Mesane kanseri taraması
 • Mesane kanseri belirtileri
 • Mesane kanseri uzmanına görünme rehberi
 • Doktorunuza sorunuz

Mesane

Mesane idrarı depolayan organdır. İdrar böbreklerde yapılır ve üreter adı verilen iki adet kanalla aşağıya, mesaneye geçer. Mesane kas dokularından yapılmış esnek bir torbadır. Yaklaşık 500 ml ya da üç bardak dolusu idrarı muhafaza edebilmektedir. Aşağıda kadın ve erkek üriner sisteminin diyagramı verilmiştir.

Şekilde geçen kelimeler  (yukarıdan aşağıya doğru):  

 1. Böbrekler
 2. Üreter
 3. Mesane
 4. Prostat
 5. Üretra (idrar yolu)

Erkek üriner sistemini gösteren diyagram

Mesanenin Katmanları

Mesane çeşitli katmanlardan oluşmaktadır. Uzmanın sizdeki mesane kanserini nasıl tedavi edeceği var olan kanserin bu katmanlara ne kadar yakın olduğuna bağlıdır.

Mesane kanseri riskleri ve nedenleri

Mesane kanseri erkeklerde kadınlara kıyasla daha yaygın olarak görülmektedir. Mesane kanseri gelişimi genellikle uzun zaman alır ve en yaygın olarak da daha yaşlı kişilerde görülür. 40 yaş altındaki kişilerde çok nadirdir.

Ana risk faktörleri

Mesane kanseri için iki temel risk faktörü bulunmaktadır: sigara kullanmak ve iş ortamınızda kimyasallara maruz kalmak. Eğer sigara kullanıcısıysanız, sigara kullanmayan bir kişiden 6 kat daha fazla risk altındasınız. Sigaradaki kimyasallar kan dolaşımınıza girer ve idrarınızda son bulur. Bu durum bu kimyasalların mesane ile etkileşime girmesine neden olur. Bazı endüstrilerde kullanılan kimyasallar da ayrıca mesane kanserine neden olabilmektedirler. Büyük Britanya’da yaklaşık 20 yıldır bunların bir çoğu yasaklanmıştır, ancak geçmişte bu kimyasallara marız kalmış olabilirsiniz.

Diğer risk faktörleri

Gelişmekte olan bir çok ülkede, bilharzios gibi parazitik (parazit ile ilgili) mesane enfeksiyonları mesane kanseri riskini arttırmaktadır. Ancak bu Büyük Britanya’daki ana nedenlerden birisi değildir. Geçmişte pelvik radyoterapi ya da siklofosfamid ve cisplatin adı verilen kemoterapi ilaçları ile yapılmış tedaviler de kanser riskini arttırmaktadır.

Mesane kanseri taraması

Tarama; herhangi bir belirti göstermeyen “sağlıklı” kişilerin spesifik bir hastalığın erken işaretlerini taşıyıp taşımadıkları açısından incelenmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir kanser türü için taranmadan önce, doktorunuzun kesin doğrulukta bir teste sahip olması gerekmektedir. Test, hastalığı yakalamak açısından güvenilir olmalı ve kansere sahip olmayan kişilerde yanlış pozitif sonuçlar vermemelidir. Şimdilik mesane kanseri için güvenilir bir tarama testi mevcut değildir.

Eğer mesane kanseri açısından daha yüksek risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. Düzenli check-up da yaptırabilirsiniz.

Doktorunuzun mesane kanserinin herhangi bir belirtisine sahip olup olmadığınızı görmesi çok önemlidir. Bu, mesane kanserinin en tedavi edilebilir olduğu erken evrede saptanmasının en iyi yoludur.

Mesane kanseri belirtileri

Mesane kanserinin en yaygın görülen belirtisi idrarda kan olmasıdır. Doktorlar idrarda kan görülmesi olayını hematuria olarak adlandırmaktadırlar. Kanama genellikle ağrılı değildir. Kan sürekli görülmeyebilir. Aralıklı olabilir. Eğer idrarınızda kan görürseniz doktorunuza görünmeniz önemlidir.

Bazen kan miktarı fark edebilmeniz için çok azdır. Siz göremeseniz bile var olan kan idrar testinde yakalanır.

Diğer belirtiler

Mesane kanserinin diğer bazı belirtileri şunlardır:

 • Çok sık idrara çıkma ihtiyacı
 • Çok ani idrara çıkma ihtiyacı
 • İdrara çıkma sırasında ağrı

Bu belirtileri taşıdığınızda, kanserden ziyade üriner bir enfeksiyona sahip olmanız çok daha olasıdır, ancak yinede doktorunuza hemen bildirmeniz önemlidir.

Mesane Kanseri Tipleri

Transizyonel mesane kanseri

Büyük Britanya’daki 10 mesane kanserinin yaklaşık 9’u transizyonel hücreli kanserdir. Transizyonel hücreler mesane zarındadır. İki ana tip transizyonel hücre kanseri bulunmaktadır. Bunlar oldukça farklı şekillerde davranmaktadırlar. Bu iki tip; kas-invazif olmayan (yüzeyel) mesane kanseri ve invazif mesane kanseri. Bunlardan hangisine sahip olduğunuzu bilmek önemlidir, çünkü tedavileri oldukça farklıdır.

Kas-invazif olmayan (yüzeyel) mesane kanseri

Mesane zarının ötesine geçmemiş erken bir kanser türüdür. Genellikle küçük mantarlar gibi küçük gelişimler halinde izlenirler. Cerrahınız bunları alabilir ve bir daha tekrarlamayabilirler. Ancak yüzeyel mesane kanserlerinin bazı tipleri çoğunlukla tekrarlar. Bunlar karsinom in situ (CIS) olarak adlandırılan yüksek dereceli T1 tümörleridir. Yüksek dereceli T1 tümörleri yüzeyel kanserlerdir, ancak çok hızlı bir şekilde büyürler. Eğer bunlardan bir tanesine sahipseniz düşük riskli mesane kanserinden çok daha fazla tedaviye ihtiyacınız olabilir. Ayrıca tekrarlamazsa, doktorunuzun kanseri erken dönemde yakalandığından emin olmak için düzenli olarak check-up yaptırmanız gerekir.

İnvazif mesane kanseri

Büyük Britanya’da görülen her 100 mesane kanserinin yaklaşık 8’i (%8) yassı (skuamöz) hücreli kanserlerdir. Bunlar mesane zarını oluşturan düz hücrelerde başlar. Her 100 mesane kanserinin 1 ve 2’si arasındakiler adenokarsinomdur (%1-2). Bu tip, mukus üreten hücrelerden gelişen çok nadir bir mesane kanseri türüdür.

Mesane kanseri uzmanına görünme rehberi

Pretisyen hekimin kişinin çok ciddi olmayan küçük bir şeye mi yoksa şüpheli bir kansere mi sahip olduğuna karar vermesi çok güçtür. Pretisyen hekiminizin size acilen bir uzmana yönlendirmesi gereken bazı özel belirtiler söz konusudur. Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) aşağıdaki belirtilere sahip bir kişinin 2 hafta içinde bir uzman için acil sevk alması gerektirdiğini söylemektedir.

 • İdrar enfeksiyonu olduğuna dair herhangi bir belirti olmaksızın idrarda kan
 • İdrar enfeksiyonuyla ilgisi olmayan diğer bazı belirtilerle birlikte idrarda kan
 • 40 yaş üstündeki herhangi bir kişide, geçmeyen ya da tekrarlayan idrar enfeksiyonu
 • 50 yaş üstündeki herhangi bir kişide, belirgin bir neden olmaksızın idrarda çok az miktarda kan
 • Doktorunuzun üriner sistemle ilgili olabileceğini düşündüğü karın (abdomen) bölgenizdeki bir yumru

Eğer doktorunuzun sizdeki belirtileri yeteri kadar ciddiye almadığını düşünüyorsanız, bu sayfanın çıktısını alabilir ve randevunuzda yanınızda götürebilirsiniz. Bir uzmana görünmeniz gerekip gerekmediği ve ne kadar sonra görünmeniz gerektiğine birlikte karar verebilirsiniz.

Mesane kanseri hakkında doktorunuza ne sorabilirsiniz?

 • Mesane kanserine sahip olup olmadığımı nasıl bilebilirim?
 • Mesane kanserine yakalanma riskim herhangi başka birine kıyasla daha mı yüksek?
 • Eskiden sigara kullanırdım. Bu durum mesane kanserine yakalanma riskimin daha yüksek olduğu anlamına mı geliyor?
 • Sahip olduğum iş, mesane kanserine yakalanma riskimin daha yüksek olduğu anlamına mı geliyor?
 • Çok fazla idrar enfeksiyonu yaşıyorum. Bu durum mesane kanserine yakalanma riskimin daha yüksek olduğu anlamına mı geliyor?
 • Mesane kanseri açısından taranmalı mıyım?
 • Annem mesane kanserine sahipti. Bu benim de bu kansere yakalanma ihtimalim olduğu anlamına mı gelir?

VAKIF HESAP BİLGİLERİ

Bağışta bulunabileceğiniz hesap bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir.

Akbank T.A.Ş. Nispetiye Şubesi-İstanbul
Hesap No: 0052000 IBAN No: TR39 0004 6003 9688 8000 0520 00
T. Halk Bankası A. Ş. Levent Şubesi - İstanbul
Hesap No: 16000004 IBAN No: TR50 0001 2009 8600 0016 0000 04
İş Bankası Levent Şubesi - İstanbul
IBAN No: TR97 0006 4000 0011 0354 0404 06

İLETİŞİM

Nispetiye Mah. Yücel Sok. No:6 34340 Levent - BEŞİKTAŞ / İST
Tel: + 90 212 278 83 41 Fax: + 90 212 325 11 18
E-posta: info@kanservakfi.com

 / TurkiyeKanserleSavasVakfi

 / kanserlesavasvakfi

© 2024 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır