AnasayfaVakıf Hakkında

Vakıf Hakkında

Vakfın Amacı

Vakfın amacı her türlü kanser hastalıkları konusunda önleyici erken teşhis ve tedavi, insanları bilgilendirmek ve motive etmek gibi konularda bütün yol ve araçları kullanarak kanser hastalıkları ve ilişkili sağlık ve sosyal sorunlarla ilgilenmek, gerekli her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmaktır.

Vakıf Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler

Vakfın amacı olan kanser hastalıkları ve ilişkili her türlü sağlık ve sosyal sorunların çözümü için aşağıdaki çalışmaları yapar.

  • Kanser ve Kanserle savaş konusunda halkı her tür ve şekilde aydınlatır , gerektiğinde kampanyalar, gün ve haftalar, programlar düzenler, düzenlenenlere katılır veya bunları destekler.
  • Hastaneler, Sağlık Merkezleri, Tedavi veya Araştırma Merkezleri, Dispanserler kurar, açar, işletir, yönetir; bunların ortak yönetim ve işletme organizasyonu içinde veya devir suretiyle çalıştırılmalarını sağlar.
  • Kanserle savaşan diğer dernek ve kuruluşlarla her türlü yardımlaşmayı sağlar ve bilim adamlarının çalışmalarına yardımcı olur. Gerektiğinde Devlete, Özel idarelere ve Belediyelere bağlı kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • Amaç ve görevlerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda yaygın ve özgün eğitim ve öğretim çalışmalarını, araştırmaları yayım ve yayınları destekler. Yurt içinde ve dışında, amaç ve görevler çerçevesinde tıp ve teknik elemanların eğitimi, alanlarında uzmanlaşmaları ve gelişmeleri için burslar verir. Geliştirici, yönlendirici ve özendirici çalışmaları düzenler, bu yöndeki faaliyetleri destekler, gerektiğinde örnek ve öncü çalışmaları gerçekleştirir, Vakıf amaçları doğrultusunda yararlı hizmetleri bulunan kişi ve kuruluşlara ödüller verebilir.
  • Amaca ve görevlere uygun konularda çalışan yurt içindeki veya dışındaki gerçek, tüzel ve özel kişi, kuruluş ve kurumlarla geçici veya sürekli işbirliğinde bulunur, eleman değişimi ve eğitimi, ortak araştırma ve çalışmalar yapar, gerektiğinde maddi yardımlaşmalarda da bulunabilir. Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alamaz.
  • Çocukları, gençleri ve yetişkinleri aydınlatıcı her türlü basılı, sözlü ve görsel yayın ve yayımlar yapar. Radyo,televizyon istasyonu kuramaz.
  • Hazırlanacak Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilecek esas ve usûller dahilinde, bağışta bulunanların bağış miktarına ve şartlarına göre, amacı gerçekleştirici her türlü çalışmaları yapar, idari, hukuki ve mali tedbirleri alır, maddi yönden muhtaç veya yetersiz kişilerin bakım ve tedavilerini yapar, destekler veya yapılmasına aracı olur.
  • Vakıf, yetkili organlarının kararlaştırdığı diğer faaliyetleri düzenler, yapar ve gerçekleştirir.

VAKIF HESAP BİLGİLERİ

Bağışta bulunabileceğiniz hesap bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir.

Akbank T.A.Ş. Nispetiye Şubesi-İstanbul
Hesap No: 0052000 IBAN No: TR39 0004 6003 9688 8000 0520 00
T. Halk Bankası A. Ş. Levent Şubesi - İstanbul
Hesap No: 16000004 IBAN No: TR50 0001 2009 8600 0016 0000 04
İş Bankası Levent Şubesi - İstanbul
IBAN No: TR97 0006 4000 0011 0354 0404 06

İLETİŞİM

Nispetiye Mah. Yücel Sok. No:6 34340 Levent - BEŞİKTAŞ / İST
Tel : + 90 212 278 83 41 Fax: + 90 212 325 11 18

 / TurkiyeKanserleSavasVakfi

 / kanserlesavasvakfi

© 2021 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır