Elektromanyetik radyasyon(EM) iyonizan ve iyonizan olmayan olarak ikiye ayrılır. X ve gamma ışınları iyonizan radyasyona örnektir. Bunların DNA da veya doğrudan hücrede hasar yaparak kanser yaptığı bilinmektedir. Cep telefonları ve baz istasyonları iyonizan olmayan radyasyon kaynaklarıdır. Bu tip radyasyon DNA hasarı veya doğrudan hücre hasarı yapmaz. Ama bazı bilim adamları iyonizan olmayan radyasyonun melatonin sentezini azaltarak tümör gelişimini kolaylaştırdığını düşünmektedir. Bu konuda yapılmış olan hayvan çalışmalarında iyonizan olmayan radyasyon ve hayvanlarda kanser gelişimi arasında ilişki bulunmamıştır. Baz istasyonlarına veya radyo-televizyon vericilerine yakın yaşayan çocuklarda kanser riskini araştıran birkaç çalışmada da, bu riskte artış saptanmamıştır. Erişkinlerde de iyonizan olmayan radyasyon ve kanser ilişkisini araştıran çalışmaların büyük çoğunluğunda anlamlı ilişki tesbit edilmemiştir.

Ancak unutulmamalıdır ki kronik maruziyetin etkileri geç ortaya çıkabilir. Sigara kullanımı dünyada yaygınlaştıktan 20 yıl kadar sonra akciğer kanseri dünyada patlamıştır. Baz istasyonu ve cep telefonu kullanımının da insan hayatına bu kadar yoğun girmesi yenidir ve uzun dönem etkileri takip edilecektir.


Prof. Dr. Duygu Derin

Tıbbi Onkoloji Uzmanı