KANSER TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A B D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T U
P HARFİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Palyatif:

Kesin çözüm getirmeyen, geçici yarar sağlayan

Parasetamol:

Bir tür ağrı kesici

Parsiyel remisyon:

Tümör boyutlarının ilk boyutlarından en az ½'den fazla küçülmesi

Patolog:

Kanserli dokuyu inceleyip tanı koyan bilim adamı

Perfüzyon:

Sıvının damar yolu ile verilmesi

Periferik:

Kan yayması Kan hücrelerinin çevre kanından alınıp, boyanıp mikroskopta incelenmesi

PET tarama (pozitron emisyon tomografisi):

Bir nükleer tıp yöntemi ile bilgisayarlı tomografinin birlikte değerlendirilmesine dayanan görüntüleme yöntemi. Bazı tümörlerin tanı ve takibinde değerlidir.

Peteşi:

Noktavi deri kanamaları

Pnömoni:

Zatürrie proflaktik koruyucu

Prognoz:

Hastalığın nasıl ilerleyeceğini ve iyileşme ihtimalini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Prognoz aynı hastalığı olan çok sayıdaki hastanın değerlendirilmesi ile belirlenir.

İletişim
© 2015 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır