KANSER TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A B D E F G H İ K L M N O Ö P R S Ş T U
İ HARFİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
İmmun sistem:

Bağışıklık sistemi

İmmunoterapi:

Bağışıklığı artırıcı ilaçlar ile tedavi

İnsidans:

Sıklık

İntramüsküler (İM):

Kas içine

İntratekal (İT):

Beyin-omurilik sıvısı içine

İntravenöz (İV):

Damar içine

İnvazif:

Yayılımcı

İyileşme (şifa):

Hastalık bulgularının tümü ile görülmediği sürenin en azından 5 yılı aşması

İletişim
© 2015 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır